Θεματική 3: Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που Πρέπει και Δεν Πρέπει να κάνετε

Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που Πρέπει και Δεν Πρέπει να κάνετε

Πράγματα που πρέπει να κάνετε:

  • Χρησιμοποιήστε διαδραστικές προσεγγίσεις, προωθώντας τη χρήση των συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών παραδειγμάτων και πρακτικών ασκήσεων σε κινητά.
  • Ελέγχετε τακτικά την κατανόηση, τη μάθηση και τον τρόπο σκέψης των μαθητών αντί να ρωτήσετε απευθείας.
  • Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συνεχίσουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους στις συναλλαγές μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Πηγή: www.gettyimages.com

Πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε :

  • Να κάνετε απλά μία διάλεξη, αλλά να προσπαθήστε να είστε δραστήριοι και διαδραστικοί.
  • Να υποθέσετε ότι η έλλειψη απόκρισης ίσως σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος, που μπορεί να συμβεί από το γλωσσικό εμπόδιο των εκπαιδευόμενων. Διατηρήστε έναν φιλικό και φιλόξενο τρόπο.
  • Μην εκπλαγείτε αν οι μαθητές «χάνονται» όταν δεν έχετε γράψει και εξηγήσει ξεκάθαρα οδηγίες βήμα προς βήμα.

Πηγή: www.gettyimages.com