Θεματική 3: Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που Πρέπει και Δεν Πρέπει να κάνετε

Πηγή: www.gettyimages.com

Πράγματα που πρέπει να κάνετε:

  • Διδάξτε στους μαθητές τον κριτικό τρόπο σκέψης, να αξιολογούν τις πηγές, να εντοπίζουν προβλήματα και να ακολουθούν αποτελεσματικές τεχνικές για την επίλυσή τους.
  • Προετοιμάστε τους μαθητές για το μέλλον – Η επίλυση προβλημάτων είναι καθοριστική για την απασχόληση. Οι μαθητές γνωρίζουν ήδη πώς να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για προσωπική ψυχαγωγία. Οι εκπαιδευτές πρέπει να τους διδάξουν πώς να το χρησιμοποιούν την επιτυχή επίλυση προβλημάτων στον επαγγελματικό χώρο.
  • Δημιουργήστε – Οι μαθητές μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τι διαβάζουν ή τι βλέπουν συμμετέχοντας στη δημιουργίας του υλικού: προσπαθήστε να συμπεριλάβετε βίντεο, εικόνες και ήχο. Η επιλογή των ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητευόμενοι βοηθά στη διαφοροποίηση και την προώθηση της μαθησιακής διαδικασίας.

Πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε :

  • Αυτοσχεδιάστε τη διδασκαλία. Η διδασκαλία δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων απαιτεί ένα προγραμματισμένο και δομημένο διδακτικό υλικό με συγκεκριμένα βήματα και τεχνικές. Οι μαθητές μπορούν να χαθούν όταν δεν έχετε γράψει και εξηγήσει ξεκάθαρα τις οδηγίες βήμα προς βήμα.
  • Βασίστε τη διδασκαλία μόνο σε διαλέξεις και θεωρία. Προσπαθήστε να είστε δημιουργικοί και ως επί το πλείστον διαδραστικοί. Οι δραστηριότητες και η πρακτική εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος για να διδάξετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
  • Προσφέρετέ τους μία και μοναδική λύση για την επίλυση προβλημάτων / ασκήσεων / δραστηριοτήτων. Προσπαθήστε να τους διδάξετε την εναλλακτική και δημιουργική σκέψη και τους διαφορετικούς τρόπους για την επίλυση προβλημάτων.

Πηγή: www.gettyimages.com