Θεματική 3: Καλές πρακτικές, τα «ναι» και τα «όχι» (Do’s & Don’ts)

Καλές πρακτικές, τα «ναι» και τα «όχι» (Do’s & Don’ts)

Τα «ναι» (Do):

 • Μιλήστε αργά και καθαρά και δώστε στους μαθητές αρκετό χρόνο για να εκφράσουν τις απαντήσεις τους, είτε μιλώντας, γράφοντας, διαβάζοντας, είτε ακούγοντας, έχοντας υπόψη ότι σκέφτονται σε δύο ή περισσότερες γλώσσες.
 • Χρησιμοποιήστε διαδραστικές και ελκυστικές μαθησιακές προσεγγίσεις, προωθώντας την ενεργή χρήση της γλώσσας, συμπεριλαμβανομένων οπτικών αναπαραστάσεων, σκίτσων, χειρονομιών, τονισμού και άλλων μη λεκτικών ενδείξεων. Αυτό θα κάνει τόσο τη γλώσσα όσο και το περιεχόμενο πιο προσβάσιμο στους μαθητές.
 • Δώστε προφορικές και γραπτές οδηγίες για ασκήσεις/πρακτική εξάσκηση, αυτό θα είναι χρήσιμο για τους μαθητές.
 • Σε τακτική βάση, προσπαθήστε να καταλήξετε από μόνοι σας τι έχουν κατανοήσει οι μαθητές σας, αντί να ρωτάτε απευθείας.
 • Ενθαρρύνετε τους μαθητές να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δεξιότητες γραμματισμού τους μέσω δραστηριοτήτων στο σπίτι.
 • Διατηρήστε τα μαθήματα «ελαφριά» και σχετικά με την ηλικιακή ομάδα κάθε τάξης, ενσωματώνοντας διαδραστικές ασκήσεις παρά διατηρώντας τα παραδοσιακά «βαριά» στυλ διδασκαλίας. Να τονίζετε συχνά τα οφέλη από την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Πηγή: www.gettyimages.com

Τα «όχι» (Don’ts):

 • Μην μιλάτε πολύ γρήγορα και να είστε πρόθυμοι να επαναλάβετε ό, τι χρειάζεται, χωρίς να έχετε πιο δυνατή φωνή.
 • Μην στέκεστε μπροστά στην τάξη και απλά διδάσκετε, ή απλώς παρακολουθείτε ένα βιβλίο, αλλά προσπαθήστε να είστε δραστήριοι και διαδραστικοί.
 • Μην υποθέτετε ότι η έλλειψη ανταπόκρισης σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος. Μπορεί να οφείλεται σε δυσκολίες στη γλώσσα, στην ψυχολογία των μεταναστών κ.λπ. Αντίθετα, διατηρήστε έναν φιλικό και φιλόξενο τρόπο.
 • Μην εμποδίζετε τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη μητρική τους γλώσσα στην τάξη. Να θυμάστε ότι ο συνολικός σας στόχος είναι να προωθήσετε ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι μαθητές αισθάνονται ασφαλείς να εκφραστούν, να πάρουν ρίσκα και να κάνουν λάθη.
 • Μην χάσετε τον έλεγχο των συναισθημάτων σας και προσπαθήστε να αντιδράτε με υπομονή.
 • Μην εκπλαγείτε αν οι μαθητές «χάνονται», δηλ. μπερδεύονται, όταν δεν έχετε γράψει και εξηγήσει ξεκάθαρα τις οδηγίες βήμα προς βήμα.
 •  

Πηγή: www.gettyimages.com