Θεματική 3: Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που πρέπει και δεν πρέπει να κάνετε

Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που πρέπει και δεν πρέπει να κάνετε

Πηγή: https://unsplash.com/

Πράγματα που πρέπει να κάνετε

  • Να επικεντρωθείτε στις ευκαιρίες ψηφιακής ασφάλειας αντί για τον κίνδυνο ώστε να αποφύγετε φόβο ή απόρριψη της συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον
  • Να ενθαρρύνετε τη διαδικασία μάθησης μεταξύ των μαθητών, ζητώντας από πιο προχωρημένους μαθητές να βοηθήσουν τους άλλους
  • Να οργανώσετε τις δραστηριότητες και δώστε σαφείς οδηγίες βήμα προς βήμα

Πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε

  • Να μοιραστείτε τους δικούς σας προσωπικούς λογαριασμούς και εξετάστε τη δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή / και προσωπικών λογαριασμών για χρήση ως παραδείγματα στην τάξη.
  • Να ξεχάσετε να προσφέρετε δραστηριότητες για το σπίτι που επιτρέπουν στους μαθητές να εμβαθύνουν στις περιοχές που βρίσκουν ενδιαφέρουσες.