Θεματική 3: Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που Πρέπει και Δεν Πρέπει να κάνετε

Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που Πρέπει και Δεν Πρέπει να κάνετε

Πράγματα που πρέπει να κάνετε

  • να δημιουργήσετε ένα χαλαρό, ενθαρρυντικό και συνεργατικό κλίμα για να κάνετε τους εκπαιδευόμενους να το απολαύσουν και να διευκολυνθούν οι εσωτερικές σχέσεις
  • να είστε ευέλικτοι και να παρατηρείτε τις στάσεις των εκπαιδευόμενων ώστε να τροποποιείτε ή / και να προσαρμόζετε το περιεχόμενο, τους τύπους δραστηριοτήτων ή τις στρατηγικές διδασκαλίας στη συγκεκριμένη ομάδα
  • να επισημάνετε τις πραγματικές εφαρμογές του χειρισμού των ψηφιακών πληροφοριών και δεξιοτήτων περιεχομένου που έχουν μάθει.

Πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε

  • να χάσετε το ενδιαφέρον των προχωρημένων μαθητών. Δώστε τους πρόσθετα περιεχόμενα (π.χ. κοινή χρήση εγγράφων και συνεργασία μέσω υπηρεσιών αποθήκευσης cloud)
  • να αντιδράτε αρνητικά σε λάθη ή αργή πρόοδο. Ομαλοποιήστε το λάθος ή το σφάλμα και δείξτε το ως ένα σημαντικό στοιχείο στη μαθησιακή διαδικασία.
  • να ορίσετε μη ρεαλιστικές προσδοκίες και στόχους που θα κάνουν τους μαθητές σας να αισθάνονται ότι δεν ανταμείβονται από την πρόοδό τους