Θεματική 3: Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που Πρέπει και Δεν Πρέπει να κάνετε

Βέλτιστες πρακτικές και πράγματα που Πρέπει και Δεν Πρέπει να κάνετε

Πράγματα που πρέπει να κάνετε

  • Χρησιμοποιήστε απλή ορολογία για την ψηφιακή επικοινωνίας και όχι πολύ τεχνική
  • Συγκρίνετε την ψηφιακή επικοινωνία με άλλες μορφές επικοινωνίας που γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι
  • Αφήστε χώρο για τους εκπαιδευόμενους να μοιραστούν τη δική τους εμπειρία σχετικά με την ασφαλή επικοινωνία, το email, τα εργαλεία βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε

  • Να εμποδίσετε την αυτογνωσία των εκπαιδευόμενων, ονομάζοντας δεξιότητες επικοινωνίας που έχουν μάθει.
  • Να θεωρήσετε την αξιολόγηση απλά ως τρόπο βαθμολόγησης και όχι ως τρόπο παρακολούθησης της προόδου των εκπαιδευόμενων.

Source: https://unsplash.com/