Θεματική 3: Καλές πρακτικές, τα «ναι» και τα «όχι» (Do’s & Don’ts)

Καλές πρακτικές, τα «ναι» και τα «όχι» (Do’s & Don’ts)

* Το πιο σημαντικό είναι να είστε υπομονετικοί και ευγενικοί απέναντι στους ανθρώπους. Αφιερώστε τον απαραίτητο χρόνο και την αμέριστη προσοχή σας κατά τη διδασκαλία.

  • Ο μαθητής θα πρέπει να διαβάσει αριθμούς από το 0 έως το 9 σε ανακατεμένη σειρά και θα πρέπει να του γίνονται ερωτήσεις. Επομένως θα χρειαστούν ενισχυτικές επαναλήψεις.

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα!

  • Οι αριθμοί 1 έως 20 πρέπει να μετρηθούν όλοι μαζί για καλύτερη κατανόηση.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες στα English, Turkish, Italian, Greek/ Ελληνικά, Swedish, Spanish

  • Απλές πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης γραπτώς θα πρέπει να γίνουν για αριθμούς έως και το 20. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα μαθηματικά σύμβολα και τη χρήση τους.
  • Θα δοθούν παραδείγματα σε ώρες και λεπτά με την χρήση των αντίστοιχων δεικτών και θα γίνουν ερωτήσεις στους συμμετέχοντες ώστε να διαβάσουν σωστά την ώρα. Οι ώρες που ζητήθηκαν θα σημειωθούν και γραπτώς για να ελεγχθούν οι απαντήσεις και να γίνουν επαναλήψεις.

Πατήστε εδώ για να μάθετε περισσότερα!

  • Θα γίνει χρήση μικτών παραδειγμάτων και σε αναλογικό και ψηφιακό ρολόι και αντίστοιχες ερωτήσεις στους συμμετέχοντες. Οι ώρες που ζητήθηκαν θα σημειωθούν για έλεγχο, ώστε να γίνουν και επαναλήψεις.
  • Οι κατευθύνσεις που θέλουμε να διδαχθούν οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισημανθούν με αντίστοιχα βέλη και αυτές οι οδηγίες να σημειωθούν.