Θεματική 2: Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

  • Εξετάστε το να δίνετε στους μαθητές σας παραδείγματα εκ των προτέρων για να δείξετε πώς θα πρέπει να φαίνονται τα διάφορα στάδια μιας εργασίας.
  • Προτείνετε συμμετοχικές και παρακινητικές προσεγγίσεις όπως περιβάλλον παιχνιδιού και παιχνίδια ρόλων αναφορικά με την ψηφιακή ασφάλεια.
  • Προκαλέστε τους μαθητές με δραστηριότητες σχετικά με κωδικούς ασφαλείας, ρυθμίσεις απορρήτου και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πέρα από τις δυνατότητές τους και υποστηρίξτε τους για να τις εφαρμόσουν με επιτυχία.
  • Ενθαρρύνετε τους μαθητές να μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, το ψηφιακό αποτύπωμα, τις διαδικτυακές απειλές και απάτες, για να ενισχύσετε την αφοσίωσή τους.
  • Χρησιμοποιήστε μαθησιακές στρατηγικές που διεγείρουν την περιέργεια, τη διατύπωση ερωτήσεων, την ανάλυση, τη σύνθεση και την καλλιέργεια προοπτικών μεταξύ των μαθητών, που θα βοηθούσαν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.