Θεματική 2: Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

Θεματική 2: και Τεχνικές

  • Δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό για τη διδασκαλία του εν λόγω θέματος, μοιραστείτε πηγές με τους μαθητές και χρησιμοποιήστε ιστολόγια, wikies και διαδικτυακές πλατφόρμες.
  • Εκμεταλλευτείτε ψηφιακές εικόνες στην τάξη και χρησιμοποιήστε βίντεο και γραφήματα και παραδείγματα για την αποτελεσματικότερη ενθάρρυνση των μαθητών.
  • Δημιουργήστε παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές ενότητες με πραγματικά παραδείγματα συναλλαγών.
  • Συντάξτε ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, με ασκήσεις, παραδείγματα, δραστηριότητες και σχόλια.

Πηγή: www.gettyimages.com