Θεματική 2: Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

  • Συμπεριλάβετε οπτικοακουστικό υλικό στο μάθημά σας δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα που χρησιμοποιούν απλή και κατανοητή γλώσσα. Τα εκπαιδευτικά βίντεο μπορούν να δώσουν οδηγίες και τα βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν εύκολα.
  • Υποστηρίξτε διαφορετικά στυλ μάθησης και τύπους νοημοσύνης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γραφήματα ή διαγράμματα για να δείξετε ψηφιακές έννοιες – λογική / μαθηματική νοημοσύνη – ή να χρησιμοποιήσετε διαγραμματα και μοντέλα για να μετατρέψετε έννοιες σε χωρικές σχέσεις – χωρική νοημοσύνη.
  • Σχεδιάστε το μάθημά σας εστιάζοντας σε μερικές δεξιότητες κάθε φορά για να διευκολύνετε τη μαθησιακή πρόοδο.
  • Όσον αφορά την αξιολόγηση, επιλέξτε βασικές δεξιότητες προς αξιολόγηση και ορίστε κριτήρια για καλή απόδοση.