Θεματική 2: Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να αναπτύξετε το δικό σας εκπαιδευτικό υλικό ή να χρησιμοποιήσετε / να προσαρμόσετε το υπάρχον υλικό σύμφωνα με την Άδεια Creative Commons ή / και τους Όρους χρήσης. (Δείτε το θέμα 4)
  • Εφαρμόστε πρακτικής προσέγγιση με επίκεντρο τον εκπαιδευόμενο:

oΠαρουσιάστε σύντομα τη θεωρητική εισαγωγή και εστιάστε σε πρακτικές δραστηριότητες / εργασίες

oΠροσαρμόστε το περιεχόμενο του μαθήματός στις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευόμενων.

  • Χρησιμοποιήστε πρακτικές δραστηριότητες που πρέπει να εκτελέσουν οι εκπαιδευόμενοι και βασίζονται σε δεξιότητες ψηφιακής επικοινωνίας.
  • Επιλέξτε σημαντικές δραστηριότητες: Απαντώντας στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες που έχουν ήδη εκφράσει οι εκπαιδευόμενοι.
  • Παρουσιάστε περιεχόμενο που στοχεύει στην ενίσχυση και ανάπτυξη της ψηφιακής εμπιστοσύνης, της προσωπικής αξιολόγησης και της ευθύνης των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης.