Θεματική 2: Στρατηγικές, προσεγγίσεις και τεχνικές

Θεματική 2: Στρατηγικές, προσεγγίσεις και τεχνικές

 • Προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσουμε την έννοια της μονάδας και των δεκάδων ψηφίων, εξηγούμε ότι 1 δεκάδα αντιστοιχεί σε 10 μονάδες, κάνοντας χρήση αντικειμένων (π.χ. μολύβια). Η έκφραση της αξίας για βασικούς διψήφιους αριθμούς έχει ολοκληρωθεί.
 • Αρχικά οι εκπαιδευτικοί μετράνε έως και το 100. Στη συνέχεια, η μέτρηση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή όλων και αυτοί οι αριθμοί θα καταγραφούν.
 • Αρχικά περιγράφεται η πράξη του πολλαπλασιασμού. Εξηγείται η αναγκαιότητά της για περίπλοκες προσθέσεις. Οι εύκολες ασκήσεις πολλαπλασιασμού εξηγούνται προφορικά.
 • Διδάσκεται ο πίνακας πολλαπλασιασμού και εξηγούνται τα «κόλπα» του. Για παράδειγμα, το 2×4 δίνει το ίδιο αποτέλεσμα με το 4×2.
 • Πρώτα εξηγούμε την λειτουργία της διαίρεσης. Για να συγκεκριμενοποιήσετε αυτή την πράξη, μπορείτε να ανταλλάξετε απόψεις σχετικά με τον τρόπο που μπορούμε να μοιράσουμε 10 φέτες ψωμί σε 5 ανθρώπους.
 • In order to set an example to division operation 14 / 2 can be used.
 • Για να δώσουμε ένα παράδειγμα του πως λειτουργεί η διαίρεση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 14/2.
 • 1) Πόσα «2» υπάρχουν στον αριθμό 14;
 • 2) 2×7 = 14
 • 3) Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 7 «2-δυάρια» στον αριθμό 14.
 • Υπάρχουν 24 ώρες την ημέρα. Μπορούμε να πούμε ότι μια εβδομάδα αποτελείται από 7 ημέρες και μπορούμε να μετρήσουμε τις ημέρες μαζί. Τέλος, μπορούμε να πούμε ότι ένας χρόνος περιλαμβάνει 52 εβδομάδες και 365 ημέρες.
 • Μπορούμε να κάνουμε πράξεις με κέρματα και χαρτονομίσματα έως και 100 € για εξάσκηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις όπως «Έχω πέντε δεκάευρα (10€), άρα πόσα χρήματα έχω συνολικά;». Είναι σημαντικό να έχετε τα χρήματα παρόντα κάνοντας τέτοιες ασκήσεις.
 • Οι έννοιες του μισού και του τετάρτου μπορούν να εξηγηθούν με ένα ψωμί. Αργότερα μπορείτε να προσαρμόσετε το παράδειγμα στις ώρες. Για παράδειγμα, ένα τέταρτο αντιστοιχεί σε 15 λεπτά. Και δύο τέταρτα σε 30 λεπτά.
 • Μπορείτε να δείξετε τα προαναφερθέντα τοπικά επιρρήματα με τη βοήθεια ενός κουτιού. Για παράδειγμα; ένα βιβλίο μπορεί να τοποθετηθεί μέσα σε ένα κουτί και μετά να ρωτήσετε ποια είναι η θέση του βιβλίου.

Video 1

Video 2