Θεματική 3: Καλές πρακτικές, τα «ναι» και τα «όχι» (Do’s & Don’ts)

Θεματική 3: Καλές πρακτικές, τα «ναι» και τα «όχι» (Do’s & Don’ts)

  • Η χρήση παραδειγμάτων σχετικά με αξίες/τιμές σε διψήφιο αριθμό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για την εξήγηση της σχέσης μονάδας – δεκάδας.
  • Για να γίνει πιο εύκολη και κατανοητή η μέτρηση έως και το 100, μπορούν να γίνουν ρυθμικές μετρήσεις σε δυο, τρία και πέντε, κ.λπ.

Μάθετε περισσότερα στα Αγγλικά/English, Τουρκικά/Turkish, Ισπανικά/Spanish και Σουηδικά/Swedish

  • Το πιο σημαντικό στον πολλαπλασιασμό είναι να μην δημιουργηθούν δυσκολίες στους μαθητές, δίνοντας τους απλώς έναν πίνακα γεμάτο αριθμούς. Επομένως, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε με μικτές εξισώσεις.
  • Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση είναι αλληλένδετες λειτουργίες, και γι’ αυτό θα πρέπει να δίνονται μικτά παραδείγματα, ώστε αυτές οι δυο πράξεις να γίνουν πιο εύκολα κατανοητές.
  • «Ποια είναι η 3η ημέρα της εβδομάδας;», «Πόσες ώρες υπάρχουν σε μια μέρα;» επαναλαμβανόμενες ασκήσεις μπορούν να γίνουν με τέτοιες ερωτήσεις.
  • Μπορούμε να κάνουμε δραστηριότητες ανταλλαγής χρημάτων μεταξύ των ατόμων.
  • Παραδείγματα με ώρες που δείχνουν μισά και τέταρτα θα πρέπει να προσαρμοστούν τόσο σε ψηφιακά όσο και αναλογικά ρολόγια και αντίστοιχα να γίνονται ερωτήσεις στους μαθητές ώστε να πουν σωστά την ώρα.
  • Μπορούμε να κάνουμε πρακτικές ασκήσεις εμπλέκοντας και τα ίδια τα άτομα ώστε να βρουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να πάει στα δεξιά του ατόμου και να ρωτήσει πού βρίσκεται.