Θεματική 3: Εργασία σε πολυεπιστημονικές ομάδες

Εργασία σε πολυεπιστημονικές ομάδες

Συμβουλές και υποδείξεις

  • Αντιμετωπίστε αμέσως τις εργασίες και συζητήστε τυχόν διαφορές που προκύπτουν
  • Γνωρίστε τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιώντας κοινωνικές δραστηριότητες
  • Επικεντρωθείτε στις ομοιότητες και στην ταυτότητα της ομάδας, ενώ μειώνετε τις διαφορές των μελών της ομάδας
  • Αποδεχτείτε τα μέλη της ομάδας που επιλέγουν να εργάζονται ανεξάρτητα σε ορισμένες εργασίες
  • Επιτρέψτε σε μια ισχυρή και πιο έμπειρη υποομάδα να κυριαρχήσει στην ομάδα
  • Αναθέστε τους ρόλους των ομάδων σύμφωνα με τα εθνικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε μέλους της ομάδας

Πηγή: https://ounews.co