Θεματική 2: Επίλυση προβλημάτων και επίλυση συγκρούσεων

Επίλυση προβλημάτων και επίλυση συγκρούσεων

Οι 5 καλύτερες απαιτούμενες δεξιότητες

Επικοινωνία
Συναισθηματική ευκινησία
Ομαδική δουλειά
Διαχείριση άγχους
Επίλυση προβλημάτων

www.thebalancecareers.com