Θεματική 2: Ο πληθυσμός των μεταναστών (σύνολο / διανομή / χώρα γέννησης / φύλο / ηλικία / κ.λπ.)

Η Γερμανία ανέφερε το μεγαλύτερο συνολικό αριθμό μεταναστών (917,1 χιλ.) το 2017, ακολουθούμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο (644,2 χιλ.), την Ισπανία (532,1 χιλ.), τη Γαλλία (370,0 χιλ.) και την Ιταλία (343,4 χιλ.). Η Γερμανία ανέφερε επίσης το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών το 2017 (560,7 χιλ.), ακολουθούμενη από την Ισπανία (368,9 χιλ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (359,7 χιλ.), τη Γαλλία (312,6 χιλ.), τη Ρουμανία (242,2 χιλ.) και την Πολωνία (218,5 χιλ.). Συνολικά 22 από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ανέφεραν μεγαλύτερη μετανάστευση από τη μετανάστευση το 2017, αλλά στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία ο αριθμός των αποδήμων ξεπέρασε τον αριθμό των μεταναστών *.

Πηγή: www.pexels.com

*Eurostat, Στατιστικά στοιχεία μετανάστευσης και πληθυσμού μεταναστών , 2019 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf)

  • Όσον αφορά την κατανομή των μεταναστών με βάση το φύλο στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017, υπήρχαν ελαφρώς περισσότεροι άνδρες από τις γυναίκες (54% έναντι 46%).
  • Οι μετανάστες στα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2017 ήταν, κατά μέσο όρο, πολύ μικρότεροι από τον συνολικό πληθυσμό που ήδη κατοικούσε στη χώρα προορισμού. Την 1η Ιανουαρίου 2018, η μέση ηλικία του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ ανερχόταν σε 43,1 έτη, ενώ το 2017 ήταν 28,3 έτη για τους μετανάστες στην ΕΕ.
  • Όσον αφορά τη χώρα γέννησης, υπήρχαν 38,2 εκατομμύρια άτομα που γεννήθηκαν εκτός ΕΕ και ζούσαν σε κράτος-μέλος της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2018, ενώ 21,8 εκατομμύρια άτομα γεννήθηκαν σε διαφορετικό κράτος-μέλος της ΕΕ από εκείνο στο οποίο ήταν κάτοικοι.

*Eurostat, Στατιστικά στοιχεία μετανάστευσης και πληθυσμού μεταναστών , 2019 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1275.pdf)