Θεματική 2: Διαμεσολάβηση και διατήρηση της ειρήνης

Διαμεσολάβηση και διατήρηση της ειρήνης

Οι σύνθετες δεξιότητες επιτρέπουν σε έναν διαμεσολαβητή να κρατήσει δύο πραγματικότητες: ενεργό άκουσμα, ενσυναίσθηση (την ικανότητα να δείχνει στα διαφορετικά άτομα ότι καταλαβαίνει τα συμφέροντά τους και τις ανησυχίες τους – μέσα από συμπαθητικές εξερευνήσεις θεμάτων, γλώσσα του σώματος, επανάληψη) και την αναμόρφωση του προβλήματος.

Photo: Sushil Nash @Unsplash