Θεματική 2: Βασικοί ενδιαφερόμενοι σε εθνικό επίπεδο, σχετιζόμενοι με ζητήματα μετανάστευσης

Τα επικεφαλής υπουργεία για τον συντονισμό των πολιτικών ένταξης στα συμμετέχοντα κράτη:

  • Υπουργείο Απασχόλησης (με ειδική θέση για τον Υπουργό Ενσωμάτωσης) – Σουηδία
  • Υπουργείο Εσωτερικών (με μικρές αποκλίσεις στους τίτλους των υπουργείων) – Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία
  • Γενικός Γραμματέας Μετανάστευσης και Αποδημίας στο Υπουργείο Εργασίας, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλισης – Ισπανία

Πηγή: www.pexels.com