Θεματική 3 : Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Στρες, τραύματα και διαχείριση άγχους

Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης: Στρες, τραύματα και διαχείριση άγχους

Όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς πρέπει να είναι έτοιμοι να προσφέρουν ψυχολογική στήριξη για να ξεπεράσουν το τραύμα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες σε διαφορετικά πλαίσια και βαθμούς.

Οποιαδήποτε ψυχολογική προσέγγιση και υποστήριξη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη βασικούς πολιτιστικούς ρυθμούς και χαρακτηρικστικά. Υπάρχει μια αίσθηση επείγουσας ανάγκης για τους εκπαιδευτικούς να λάβουν κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και υπόδειξης στους σχετικούς επαγγελματίες, των ατόμων με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα τραύματα που εντοπίζονται στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Αυτά μπορούν να είναι:

α) Σεξουαλικό τραύμα, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων στην πατρίδα του, ή στο δρόμο προς τη χώρα προορισμού

β) Σωματικό τραύμα από την απαγωγή, τη λήψη ομήρων και / ή το βασανισμό

(γ) Συναισθηματικό τραύμα από την εμπειρία ή τη μαρτυρία όλων των προαναφερθέντων γεγονότων

Επιπλέον, όλες οι προσπάθειες για να προσαρμοστούν σε διαφορετικά πολιτιστικά δεδομένα και ένα εντελώς νέο περιβάλλον αυξάνουν τα επίπεδα άγχους και νευρικότητας. Οι φορείς παροχής επίσημης, άτυπης και ανεπίσημης εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και εξοπλισμένοι για να υποστηρίζουν τους μετανάστες ώστε να μπορούν να έχουν ουσιαστική εμπλοκή στην κοινωνία.