Θεματική 1:Συμβουλευτική, ανάπηροι μαθητές, εντοπισμός κακής χρήσης ουσιών

Συμβουλευτική, ανάπηροι μαθητές, εντοπισμός κακής χρήσης ουσιών

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι από τα πιο ευάλωτα άτομα στην κοινωνία. Για να έχουν μια ευκαιρία να ξανακτίσουν τις κατεστραμμένες ζωές τους, η ψυχική τους ευημερία είναι πρωταρχικής σημασίας.

Στην πράξη: Στρατηγικές, Προσεγγίσεις και Τεχνικές

Αυτός είναι ένας εξειδικευμένος τομέας, επομένως οι εθελοντές πρέπει να αναζητήσουν επαγγελματική βοήθεια και να προτρέψουν τους μετανάστες/πρόσφυγες να συμβουλευθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως απαιτείται. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες βοηθούν τους μετανάστες/πρόσφυγες που θέλουν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να θεραπεύσουν τα τραυματικά γεγονότα και να εξετάσουν το μέλλον με θετικότητα.

Οι σύμβουλοι βοηθούν τους μετανάστες/πρόσφυγες να μειώσουν την αγωνία τους παρέχοντας εξειδικευμένη υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ατομικές τους ανάγκες.