Θεματική 1: Κύρια ομάδα επαγγελματιών π.χ. εκπαιδευτικοί, μέντορες, ψυχολόγοι, διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί

Κύρια ομάδα επαγγελματιών π.χ. εκπαιδευτικοί, μέντορες, ψυχολόγοι, διαμεσολαβητές, κοινωνικοί λειτουργοί

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ικανότητες τους να παρέχουν βοήθεια φτάνουν μέχρι ένα ορισμένο σημείο και πρέπει να αναζητήσουν επαγγελματική βοήθεια όταν είναι απαραίτητο. Ειδικότερα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ υπάρχει διαθέσιμη επαγγελματική υποστήριξη σε τομείς όπως:

  • Νομικά
  • Υγεία
  • Ψυχική ευεξία
  • Κοινωνικοί λειτουργοί
  • Δάσκαλοι
  • Στέγαση
  • Εργασία
  • Παροχή κοινωνικής μέριμνας

Πηγή: Migrantorganise.org