Θεματική 1 : Σεβασμός και ανθεκτικότητα: ανάπτυξη της συνοχής της κοινότητας

Σεβασμός και ανθεκτικότητα: ανάπτυξη της συνοχής της κοινότητας

Για τους εκπαιδευτικούς:

  • Συμβολή στην προσέγγιση της ανάπτυξης της κοινωνικής συνοχής
  • Προετοιμασία εκπαιδευόμενων για να ζουν σε μια πιο ποικιλόμορφη κοινότητα
  • Ανάπτυξη της συνολικής οπτικής των μαθητών
  • Εξερευνώντας αμφιλεγόμενα θέματα με ένα κατάλληλο επίπεδο γνώσης και κατανόησης με ισορροπημένο τρόπο
  • Δημιουργία των δεξιοτήτων που θα προετοιμάσουν τους εκπαιδευόμενους να σκέφτονται κριτικά, πλευρικά, να συνδέουν τις έννοιες και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις

“Η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε τον κόσμο”

Nelson Mandela