Θεματική 1: Πολυπολιτισμικές δεξιότητες

Πολυπολιτισμικές δεξιότητες

Οι κοινωνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να ελίσσονται σε κοινωνικές καταστάσεις, να διαβάζουν κοινωνικές ενδείξεις, να δείχνουν συμπόνια και ενσυναίσθηση για τους άλλους, να συνεργάζονται με άλλους και να επιλύουν διαπροσωπικές συγκρούσεις.

Οι συναισθηματικές ικανότητες επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα, να κατανοούν τα συναισθήματα και τις προοπτικές των άλλων και να αντιμετωπίζουν την απογοήτευση.

Οι γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνουν στάσεις και πεποιθήσεις που καθοδηγούν τους εκπαιδευτικούς τόσο σε μια αίσθηση εαυτού και υποστηρικτικών προσεγγίσεων, όσο και στην εκτέλεση των καθηκόντων τους (μνήμη εργασίας, έλεγχος προσοχής και ευελιξία) και τον προγραμματισμό.

 

Πηγή: www.unsplash.com