Θεματική 1 : Πολυπολιτισμικές / διαπολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες που αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα, τη συμφιλίωση και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής

Πολυπολιτισμικές / διαπολιτισμικές δεξιότητες και ικανότητες που αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα, τη συμφιλίωση και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής

TAKING A CULTURALLY RESPONSIVE PERSPECTIVE

Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πολιτισμικά ανταποκρινόμενη διδασκαλία (ΠΑΔ) έχει οριστεί ως «χρησιμοποιώντας τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, τις εμπειρίες και τις προοπτικές των μαθητών διαφορετικών εθνικοτήτων ως αγωγούς για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία τους». Εκπαιδευτικοί που καταλαβαίνουν τους μαθητές τους μέσω της ΠΑΔ οπτικής, αναγνωρίζουν τις κοινωνικές και πολιτιστικές πραγματικότητες της ζωής τους. Κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικές ομάδες μπορούν να δουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ παιδιών και ενηλίκων και πώς οι διάφορες εθνικές ομάδες εκτιμούν κοινές και συνεργασιακές προσπάθειες για την επίλυση προβλημάτων.

Η Tara Yosso συνιστά να αποφεύγεται η προβολή των μαθητών και των οικογενειών τους μέσω ελλειμματικής οπτικής. Αναγνωρίζοντας τις μυριάδες μορφές του «πολιτιστικού πλούτου» – φιλοδοξίες (ελπίδες και όνειρα), γλώσσα, οικογένεια, κοινωνία – θα επιτρέψει στους εκπαιδευτικούς να ενδυναμώσουν τους μαθητές τους. Τελικά, η αποτελεσματική εφαρμογή της ΠΑΔ συμβάλλει στην προώθηση της ακαδημαϊκής επιτυχίας, της πολιτιστικής ικανότητας και της κριτικής συνείδησης των μαθητών.

Όταν κατανοούν οι εκπαιδευτικοί ότι ο πολιτισμός έχει ρόλο στην εκπαίδευση και μαθαίνουν ενεργά για τις κουλτούρες και τις πεποιθήσεις των μαθητών τους, τότε αφήνουν τον μετανάστη να γνωρίζει ότι είναι σημαντικοί και εκτιμημένοι και αυτό προάγει την κοινωνική συνοχή.