Θεματική 1 : Εισαγωγή στη διαχείριση κρίσεων

Εισαγωγή στη διαχείριση κρίσεων

Όταν οι εθελοντές εργάζονται για τη διαχείριση κρίσεων, πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:

  • Επικοινωνήστε σχετικά με την ανάγκη που προέκυψε
  • Κινητοποιήστε τους πόρους
  • Διανείμετε τους πόρους
  • Επιβεβαιώστε το αντίκτυπο (και στείλτε αναφορά ξανά, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανάγκη)