Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνεται να ακολουθήσει μια διαδραστική προσέγγιση με επίκεντρο τον μαθητή, χρησιμοποιώντας διαφορετικά στυλ μάθησης, προκειμένου να αναπτύξει τις δεξιότητες γραμματισμού των τελικών συμμετεχόντων (μετανάστες) στην ελληνική γλώσσα.

Σύντομες συμβουλές και βασικές οδηγίες:

üΕνθαρρύνετε τη συμμετοχή,

üΠροωθήστε μια ατμόσφαιρα ανταλλαγής, συμμετοχής και αλληλεπίδρασης, ενδυναμώνοντας τους συμμετέχοντες και ωθώντας τους στην βιωματική/ συμμετοχική μάθηση.

üΝα δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα ένταξης, όπου όλοι οι μαθητές θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά και να μαθαίνουν μέσω αλληλεπίδρασης,

üΣυνεχίστε να χρησιμοποιείτε τη βιωματική και συμμετοχική εκπαίδευση, εστιάζοντας στις δεξιότητες και τις στάσεις και όχι απλώς στην παροχή πληροφοριών,

üΝα δίνεται απλές ευκαιρίες στους μαθητές ώστε να εκφραστούν.

Πηγή: www.gettyimages.com