Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Ακρόαση & Επικοινωνία

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το αυτί των μαθητών πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς και να εξοικειώνεται με την άρθρωση της εκάστοτε (ξένης για εκείνους) γλώσσας. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο, τόσο περισσότερο οι λέξεις θα ακούγονται διαφορετικές σε σχέση με αυτό που θα περίμεναν οι μαθητές. Ωστόσο το στόμα θα αρχίσει σιγά σιγά να προσαρμόζεται στη σωστή προφορά, με τη βοήθεια του δασκάλου.

Η έκθεση σε συνομιλίες σε μια άλλη γλώσσα και η παραγωγή λόγου σε καθημερινή βάση, βοηθά τον εγκέφαλο να απομνημονεύσει τις σωστές δομές γραμματικής και συντακτικού, καθώς και συγκεκριμένο λεξιλόγιο. Είναι σημαντικό να συνηθίσουν οι μαθητές τον ρυθμό και τον τονισμό της γλώσσας.

Η ομιλία απαιτεί την παραγωγή μιας γλώσσας που συνιστά ένα διαφορετικό επίπεδο χρήσης της. Είναι σημαντικό να εξοικειωθούν οι μαθητές και να τους αφήσουμε να κατανοήσουν τις νέες γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να παράγουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους με ξένες λέξεις και ήχους.

Πηγή: www.gettyimages.com

Ανάγνωση

Είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι μαθητές να μαθαίνουν νέο λεξιλόγιο, γραμματική και σύνταξη προτάσεων. Συνεχίστε να εμπλουτίζετε το λεξιλόγιο, τη γραμματική και τις προτάσεις για να κάνετε τους μαθητές να αισθάνονται όλο και πιο άνετα με την ελληνική γλώσσα.

Γραφή

Όπως με την ομιλία, η γραφή απαιτεί την παραγωγή του δικού μας κειμένου. Και μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιωθούν στην εκμάθηση γλωσσών, καθώς η παραγωγή ενός γραπτού κειμένου συνεπάγεται εμπλοκή με τη γλώσσα, καθώς ο εκπαιδευόμενος έχει το χρόνο να σκεφτεί όλους τους κανόνες λεξιλογίου και γραμματικής.

Για την επιτυχημένη επικοινωνία, η γλώσσα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί προφορικά (ομιλία), επομένως η γραφή δεν είναι προαπαιτούμενη δεξιότητα, όταν πρόκειται για καθημερινές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας. Ωστόσο, οι βασικές δεξιότητες γραφής βοηθούν στη βελτίωση της  εκμάθησης γλωσσών γενικότερα και είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν ικανοποιητικά.

 

 

Πηγή: www.gettyimages.com