Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Ακρόαση και επικοινωνία

Η ακρόαση είναι μια κρίσιμη δεξιότητα και βασίζεται περισσότερο στην πρακτική. Προκλήσεις:

  • Το αυτί τους μπορεί να μην είναι συνηθισμένο στη συγκεκριμένη άρθρωση της ξένης γλώσσας, ειδικά οι μαθητές προέρχονται ένα από διαφορετική γλωσσική ομάδα/οικογένεια γλωσσών
  • Οι λέξεις ακούγονται διαφορετικές από αυτό που περίμεναν
  • Το να ακούς τους ντόπιους να προφέρουν λέξεις με τον ιδιαίτερο τονισμό τους, τις ιδιαιτερότητες της άρθρωσης, το ρυθμό, τη διάλεκτο και την ταχύτητα, είναι αρκετά διαφορετικό από το να τα διαβάζεις σε ένα βιβλίο ή να ακούς ειδικό ηχητικό υλικό για μαθητές, όπου οι χαρακτήρες μιλούν καθαρά και αργά.

Παρόλο που είναι δύσκολο κάποιος να τελειοποιηθεί, οι μαθητές μπορούν να βελτιωθούν με τους εξής τρόπους:

  • Ακούγοντας τους ντόπιους που μιλούν, μπορούν να μιμηθούν τη σωστή προφορά
  • Η εμπλοκή σε καθημερινές συνομιλίες σε καθημερινή βάση, βοηθά τον εγκέφαλο να απομνημονεύσει τις σωστές γραμματικές δομές ή συγκεκριμένο λεξιλόγιο.
  • Είναι σημαντικό να συνηθίσουν να μην κατανοούν τα πάντα και να μαθαίνουν να βασίζονται στο ευρύτερο πλαίσιο για να κατανοήσουν το μήνυμα
  • Είναι σημαντικό να συνηθίσουν τον ρυθμό και τον τονισμό της γλώσσας

Η επικοινωνία είναι ζωτικής σημασίας στο να βοηθήσει τους μαθητές να μιλήσουν τη γλώσσα-στόχο, καθώς ο σκοπός τους είναι να επικοινωνούν με τους ντόπιους και να γίνει πιο εύκολη η ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Ωστόσο, η ομιλία μπορεί να φαίνεται σαν μια αποθαρρυντική εργασία για πολλούς μαθητές. Το να μιλάς, απαιτεί από μόνο του την παραγωγή μιας γλώσσας, που που πρόκειται για ένα άλλο επίπεδο χρήσης της. Είναι σημαντικό να εξοικειωθούν οι μαθητές και να τους αφήσουμε να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να εκφράζουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους με ξένες λέξεις και ήχους.

Source: www.gettyimages.com

Ανάγνωση

Η ανάγνωση είναι άλλη μία ουσιαστική δεξιότητα, ζωτικής σημασίας για την εκμάθηση νέου λεξιλογίου, γραμματικής και δομών προτάσεων. Μερικοί μαθητές το βρίσκουν ευκολότερο να θυμούνται νέες λέξεις εάν αυτές εντάσσονται σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο (διευκολύνει και το γραπτό κείμενο), έτσι ώστε να γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται οι λέξεις και για ποιους σκοπούς.

Γραφή

Όπως η ομιλία, έτσι και η γραφή απαιτεί την παραγωγή «δικού σου κειμένου». Και μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να βελτιωθούν στην εκμάθηση μιας γλώσσας, καθώς η παραγωγή γραπτού κειμένου συνεπάγεται βαθύτερη εμπλοκή με τη γλώσσα, καθώς ο μαθητής έχει το χρόνο να σκεφτεί όλους τους κανόνες λεξιλογίου και γραμματικής.

Για να μιλήσει κάποιος καλά μια γλώσσας, η γραφή δεν είναι ωστόσο κεντρική δεξιότητα, ούτε προαπαιτούμενο, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για καθημερινή χρήση της γλώσσας. Ωστόσο, οι βασικές δεξιότητες γραφής βοηθούν σε κάθε περίπτωση στη βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών.

Source: www.gettyimages.com