Θεματική 1: Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές

Όταν μιλάμε για δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αναφερόμαστε στις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και διαδικτυακές υπηρεσίες.

Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων είναι απαραίτητες για τους μαθητές για να είναι πιο ικανοί, αποτελεσματικοί και αποδοτικοί στην επίλυση κοινών προβλημάτων που εμφανίζονται συχνά στην καθημερινή ζωή.

Οι εκπαιδευτές καθοδηγούνται για να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα, σύμφωνα με τις πιο σημαντικές πτυχές των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, οι οποίες θα παρουσιαστούν περαιτέρω σε αυτήν την ενότητα.

 

Πηγή: www.gettyimages.com

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων:

Η χρήση των ψηφιακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων έχει αποδειχθεί ένας αποτελεσματικός τρόπος για την επίλυση τους. Για να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ο εκπαιδευτής θα πρέπει να τους διδάξει πως να :

  • Χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά εργαλεία, όπως τα προγράμματα περιήγησης Google, Firefox, Internet Explorer για να βρουν πληροφορίες που βοηθούν στην λύση προβλημάτων.
  • Χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για να βρουν πηγές για μια πληθώρα δραστηριοτήτων.

 

Πηγή: www.gettyimages.com

Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την επίλυση προβλημάτων:

  • Χρησιμοποιήστε εφαρμογές συνομιλίας (όπου διατίθενται) σε ιστότοπους για να βοηθήσετε τους μαθητές να λύσουν προβλήματα.
  • Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά σεμινάρια και φόρουμ συμβουλών για την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών στη χρήση συσκευών λογισμικού και εφαρμογών.

 

Πηγή: www.gettyimages.com

Πρακτικά παραδείγματα και ασκήσεις:

  • Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο για να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες που σχετίζονται με δραστηριότητες που πρέπει να εκτελεστούν στην καθημερινότητα, για παράδειγμα εύρεση μιας συνταγής μαγειρικής ή εύρεση πληροφοριών για το σχεδιασμό ενός ταξιδιού.
  • Χρησιμοποιήστε την ενότητα της βοήθειας, τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ή τη δυνατότητα συνομιλίας για να μάθετε πώς μπορείτε να επιλύσετε ένα πρόβλημα σε μια συσκευή
  • Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε κάτι χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό βίντεο που μπορείτε να βρείτε στο YouTube

 

Πηγή: www.gettyimages.com