Θεματική 1: Βασικές Κατευθυντήριες γραμμές 

Βασικές Κατευθυντήριες γραμμές 

Οι μηχανές αναζήτησης έχουν σχεδιαστεί για να αναζητούν για συγκεκριμένες πληροφορίες με συστηματικό τρόπο στον Παγκόσμιο Ιστό.

Για αυτήν την περιοχή, μπορείτε να παρουσιάσετε στους εκπαιδευόμενους τη βασική ορολογία σχετικά με τα προγράμματα περιήγησης και τις κύριες λειτουργίες.

Στη συνέχεια, καθοδηγήστε τους για το πώς να πλοηγηθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, να εντοπίσουν έναν ιστότοπο.

Τέλος, παραθέστε μερικές συμβουλές σχετικά με τους όρους αναζήτησης (χρησιμοποιήστε εισαγωγικά, λέξεις σύνδεσης κ.λπ.)

 

Οι σελιδοδείκτες μπορούν να επιτρέψουν στους εκπαιδευόμενους να αποθηκεύσουν σημαντικά αποτελέσματα των διαδικτυακών αναζητήσεών τους για μελλοντική ανάκτηση.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διδάσκονται πως να:

  • Προσδιορίζουν τη γραμμή εργαλείων σελιδοδεικτών
  • Ρυθμίζουν  και να έχουν πρόσβαση στους σελιδοδείκτες
  • Διαχείριση σελιδοδεικτών (Οργάνωση σελιδοδεικτών σε φακέλους, διαγραφή, εξαγωγή και εισαγωγή).

 

Οι χρήστες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών, ειδήσεων ή ενημερώσεων. Οι εκπαιδευτές μπορούν να διδάξουν στους εκπαιδευόμενους πως να αξιολογήσουν τις πηγές και να καθορίσουν αν οι πληροφορίες από τις πολυάριθμες διαδικτυακές πηγές πληροφοριών είναι αξιόπιστες ή όχι :

  • Εισαγάγετε τεχνικές για την αξιολόγηση και την αναγνώριση αξιόπιστων πληροφοριών, όπως το C.R.A.P. Ελέγξτε και τονίστε τη σημασία των κριτηρίων αξιολόγησης.
  • Αναφέρετε και συζητήστε για αξιόπιστες πηγές καθώς και εκείνες που πρέπει να αποφεύγονται.
  • Εξηγήστε τα αξιόπιστα ονόματα χώρου (domain names) και ιεραρχήστε την αξιοπιστίας τους.

 

Η διαχείριση αρχείων και φακέλων περιλαμβάνει ένα σύνολο βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική ανάκτηση, το μειωμένο χώρο αποθήκευσης και τη βελτίωση της συλλογικής χρήσης εγγράφων.

Ακολουθήστε τους ακόλουθους μαθησιακούς στόχους για τα μαθήματά σας σχετικά με αυτό το θέμα:

  • Κατανοήστε τα αρχεία, τους φακέλους και τη σχετική ορολογία.
  • Χρησιμοποιήστε την εξερεύνηση αρχείων για να εντοπίσετε αρχεία.
  • Εκτελέστε κοινές λειτουργίες με αρχεία και φακέλους (δημιουργία, αντιγραφή, μετακίνηση, μετονομασία και διαγραφή).

 

                                                     Source: : https://unsplash.com/

Το cloud storage είναι το εναλλακτικό μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων στον υπολογιστή από τον τοπικό χώρο αποθήκευσης. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να διατηρούν τα δεδομένα τους διαθέσιμα και προσβάσιμα από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή.

Καθοδηγήστε τους εκπαιδευόμενους στα πρώτα τους βήματα σε μια υπηρεσία αποθήκευσης cloud. Διδάξτε τους τα βασικά, συμπεριλαμβανομένων των πιο δημοφιλών δωρεάν υπηρεσιών, εγγραφή, ρύθμιση, μεταφόρτωση και λήψη εγγράφων, διαχείριση εγγράφων – κοινή χρήση, διαγραφή, οργάνωση κ.λπ. και συγχρονισμός αρχείων στον υπολογιστή / smartphone τους.

 

Οι ψηφιακές συσκευές μπορούν να παρουσιάσουν μια μεγάλη ποικιλία μορφών και χαρακτηριστικών ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση και τον τελικό χρήστη.

Διδάξτε στους εκπαιδευόμενους τις βασικές δυνατότητες και λειτουργίες κινητών τηλεφώνων (smartphone και tablet) όπως πώς να πλοηγηθούν, να συνδεθούν σε WiFi, να κατεβάσουν εφαρμογές και να προσαρμόσουν τις ρυθμίσεις.

 

                                                    Source: https://unsplash.com/