Θεματική 1: Βασικές Κατευθυντήριες γραμμές 

Βασικές Κατευθυντήριες γραμμές 

Η ασφάλεια στις ψηφιακές επικοινωνίες είναι ζωτικής σημασίας για όσους δεν έχουν εμπειρία, καθώς δεν γνωρίζουν ψηφιακές απειλές

Για αυτή την περιοχή, παρέχετε στους εκπαιδευόμενους τα εξής:

-Μια σύντομη εισαγωγή για την ψηφιακή επικοινωνία

-Τον ορισμό κάποιων γενικών όρων ψηφιακής ασφάλειας όπως «απόρρητο», «προστασία» και «ασφάλεια»

-Μερικές βασικές συμβουλές για τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την επικοινωνία (πώς να προστατεύσετε συσκευές, λογαριασμούς, ευαίσθητα αρχεία κ.λπ.)

 

 

 

 

 
Πηγή : https://unsplash.com/

 

Το email είναι ένα από τα εργαλεία ψηφιακής επικοινωνίας που χρησιμοποιείται πιο συχνά και παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους σας να επικοινωνούν για επαγγελματικούς, κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Εξηγήστε τι είναι το email, πώς λειτουργεί και περιγράψτε τις χρήσεις του.

Στη συνέχεια, δείξτε στους εκπαιδευόμενους σας πώς να δημιουργήσουν έναν δωρεάν λογαριασμό email σε έναν – Για παράδειγμα Gmail.

 

Source: https://unsplash.com/

Μόλις οι εκπαιδευόμενοι δημιουργήσουν έναν λογαριασμό email, διδάξτε πως να αρχίσουν να τον χρησιμοποιούν, όπως πώς να συνδεθούν στο νέος τους email, πώς να διαβάσουν ένα εισερχόμενο email πώς να απαντήσουν ή να στείλουν ένα νέο μήνυμα.

Άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων για υπολογιστές και κινητά που μπορούν να παρουσιαστούν είναι οι εξής:

-WhatsApp

-Telegram

-Facebook Messenger

-Etc.

 

Source: https://unsplash.com/

Τα έγγραφα είναι βασικά στοιχεία επικοινωνίας, χρήσιμα για την κοινή χρήση πληροφοριών που μπορούν να σταλούν σε οποιοδήποτε παραλήπτη (οικογένεια, φίλοι, εργοδότες κ.λπ.).

Οι εκπαιδευτές μπορούν να ξεκινήσουν τη διδασκαλία αυτού του θέματος καθορίζοντας τον όρο «επεξεργαστές κειμένου» και εξηγώντας τα οφέλη από τη χρήση τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διδαχθούν πως να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου για τη δημιουργία, αποθήκευση, επεξεργασία και μορφοποίηση εγγράφων όπως επιστολές και αναφορές

 

Source: https://unsplash.com/

Το να είναι σε θέση οι εκπαιδευόμενοι να διαχειριστούν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών επικοινωνίας θα αυξήσει τις ευκαιρίες τους να ενσωματωθούν καλύτερα στο κοινωνικό πλαίσιο.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να διδαχθούν πως να χρησιμοποιούν εργαλεία τηλεδιάσκεψης όπως το Skype για να διαχειρίζονται σύγχρονες / ασύγχρονες τηλεοπτικές επικοινωνίες.

Ενσωματώστε τα ακόλουθα περιεχόμενα στη διδασκαλία σας:

  • Εισαγωγή στο Skype: κύρια χαρακτηριστικά και χρήσεις
  • Πώς να δημιουργήσετε έναν δωρεάν λογαριασμό
  • Πώς να εγκαταστήσετε την εφαρμογή σε υπολογιστή
  • Πώς να πραγματοποιήσετε μια κλήση τηλεδιάσκεψης
  • Πρόσθετες λειτουργίες και δημιουργία προφίλ

 

Source: https://unsplash.com/

Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης επιτρέπουν την επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους και εταιρείες.

Οι εκπαιδευτές  μπορούν να καθοδηγήσουν τους εκπαιδευόμενους στα πρώτα βήματά τους στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook. Θα πρέπει να τους διδάξετε τα βασικά βήματα όπως η δημιουργία προφίλ, η αναζήτηση επαφών η δημιουργία αναρτήσεων.

 

Source: https://unsplash.com/