Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Οι αριθμοί από το 0 έως το 9 πρέπει να γράφονται με τη σειρά και  να διαβάζονται.

  • Οι αριθμοί πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένα αντικείμενα (μολύβι, γόμα κ.λπ.)
  • Οι αριθμοί από το 1 έως το 20 πρέπει να γράφονται και να διαβάζονται, στη συνέχεια, θα πρέπει να μετρηθούν για τους μαθητές.
  • Εισαγωγή σε σύμβολα όπως συν, πλην, ίσον ‘+’, ‘-’, ‘=’
  • Εισαγωγή στα αναλογικά και ψηφιακά ρολόγια και εξήγηση των διαφορών μεταξύ τους.
  • Επεξήγηση εκφράσεων που δηλώνουν πού βρίσκεται ένα άτομο, ώστε οι μαθητές να μπορούν να δηλώσουν που βρίσκονται.

Μάθετε περισσότερα εδώ!