Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

  • Οι έννοιες μονάδων και δεκάδων ψηφίων διδάσκονται για να αυξήσουν την ικανότητα του ατόμου.
  • Αναπτύσσεται η ικανότητα των ατόμων να μετράνε ως το 100 και ενισχύεται η σχέση τους με τους αριθμούς.
  • Εξηγούνται σύμβολα όπως «x», ‘/’
  • Διδάσκονται ο αριθμός εβδομάδων και ημερών ανά χρόνο και ο αριθμός ωρών ανά ημέρα, ενισχύοντας έτσι τις ικανότητες των μαθητών.
  • Διδάσκονται νομίσματα και χαρτονομίσματα έως 100 €.
  • Οι έννοιες του μισού και του τετάρτου εξηγούνται και προσαρμόζονται στο πλαίσιο της εκμάθησης της ώρας.
  • Διδάσκονται τοπικά επιρρήματα όπως: μεταξύ, μέσα, έξω, στη μέση, πέρα, πίσω, κάτω, πάνω.