Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Θεματική 4: Στην πράξη: Δραστηριότητες, διδακτικό υλικό, συμβουλές & ιδέες

Άβακας, αριθμοί, νομίσματα, ψηφιακό ρολόι, αναλογικό ρολόι, κουτί και βιβλία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διδακτικό υλικό.

  • Μπορείτε να προετοιμάσετε φύλλα δραστηριοτήτων με διάφορες ερωτήσεις σχετικά με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση (αξιοποιήστε ελεύθερα τις ιδέες σας για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων)
  • Οι ώρες που θέλουμε να ρωτήσουμε μπορούν να ρυθμιστούν σε ψηφιακά και αναλογικά ρολόγια και οι απαντήσεις μπορούν να καταγράφονται.
  • Ασκήσεις που σχετίζονται με ημέρες και εβδομάδες μπορούν να γίνουν χρησιμοποιώντας ημερολόγια (ψηφιακά ή εκτυπωμένα).