Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Θεματική 1: Βασικές κατευθυντήριες γραμμές

  • Αναπτύσσεται η ικανότητα των ατόμων να μετράνε ως το 1000 και ενισχύεται η σχέση τους με τους αριθμούς.
  • Ενδυναμώνεται η ικανότητα των ατόμων να χρησιμοποιούν 3ψήφιους αριθμούς.
  • Τα τρίτα, τα τέταρτα κ.λπ. γίνονται ακόμα πιο σαφή στους μαθητές μέσω παραδειγμάτων και σχετικών εικόνων.
  • Ο υπολογισμός του χρόνου χρησιμοποιώντας π.μ. και μ.μ ενισχύεται μέσω παραδειγμάτων και προσομοιώσεων καθημερινής ζωής.
  • Υπολογισμός νομισμάτων με δεκαδικά (σεντς κ.λπ.)
  • Διδάσκονται τοπικά επιρρήματα όπως «μεταξύ, μέσα, έξω, στη μέση, πέρα, πίσω, κάτω, πάνω».
  • Προώθηση της γνώσης και της βασικής χρήσης πινάκων, γραφημάτων και διαγραμμάτων.