Δραστηριότητα 2

Μέρος Progress
0% Oλοκληρωμένο

Η παρούσα δραστηριότητα αποκομίζει οφέλη από τη μεθοδολογία του παγκόσμιου καφέ (world café), που είναι ένας δυναμικός και συναρπαστικός τρόπος για να ξεκινήσετε μια ομαδική συζήτηση.

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 τραπέζια, με κάθε τραπέζι να επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Κάθε τραπέζι διορίζει έναν διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την καταγραφή του τι συζητείται στον τραπέζι.

Κάθε ομάδα έχει 15 λεπτά για να συζητήσει το θέμα υπό το πεδίο εφαρμογής. Ο διαμεσολαβητής παραμένει σταθερός, ενώ οι ομάδες μετακινούνται γύρω από τα διάφορα τραπέζια, σε μια διαδικασία περιστροφής.

Μόλις οι ομάδες ολοκληρώσουν την εναλλαγή των τραπεζιών, οι διαμεσολαβητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Ζητήματα που θα συζητηθούν στα τραπέζια:

Τραπέζι 1: Τι είναι η μετανάστευση;

Τραπέζι 2: Ποιες είναι οι αιτίες της μετανάστευσης;

Τραπέζι 3: Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μετανάστευση;