Δραστηριότητα 1

Μέρος Progress
0% Oλοκληρωμένο

Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την κρίση τους για να κάνουν τους συμμετέχοντες να νιώθουν άνετοι και αφοσιωμένοι στο περιβάλλον της τάξης, λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ τους και τα χρονικά όριά τους.

Ο εκπαιδευτής ζητά από κάθε συμμετέχοντα να πάρει ένα κομμάτι λευκού χαρτιού (Α4) και να γράψει μια σχετική με το θέμα ερώτηση που θα μπορούσε να ερωτηθεί στους συμμετέχοντες στην τάξη. Αφού καταγραφεί η ερώτηση (για παράδειγμα, «Ποιες είναι οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε ως μετανάστης;» ή «Έχετε ποτέ υπάρξει μετανάστης ο ίδιος;»), οι συμμετέχοντες καλούνται να σηκωθούν και να περπατήσουν γύρω από το δωμάτιο, αλληλεπιδρώντας ελεύθερα με όσο το δυνατόν περισσότερους συμμετέχοντες, προσπαθώντας να επιλέξουν απαντήσεις για το σετ ερωτήσεων τους. Μετά από πέντε λεπτά, οι συμμετέχοντες καλούνται να καθίσουν.

Μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας, ο εκπαιδευτής επιλέγει κάποιες ερωτήσεις και προσκαλεί κοινές απαντήσεις, συνοψίζοντας τις απαντήσεις που δίνονται. Ο εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να διατηρήσουν την προθυμία τους να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να θέτουν ερωτήσεις.