Μέρος 4 Εισαγωγικό επίπεδο 4

Ενότητα 4

Εισαγωγή

Η παρούσα ενότητα θα προσφέρει στους εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενους) βασικές κατευθύνσεις, εργαλεία, στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες, ώστε οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) να αναπτύξουν δεξιότητες γραμματισμού στην Ελληνική γλώσσα, στους ακόλουθους τομείς:

Ακρόαση και επικοινωνία. Συγκεκριμένα, οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) θα μπορούν να:

  • επικοινωνήσουν μόνοι τους, πρόσωπο με πρόσωπο ή εξ’ αποστάσεως (μέσω τηλεφώνου ή μέσω τεχνολογιών διαδικτύου).

Ανάγνωση. Οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) θα μπορούν να:

  • κατανοήσουν ανεξάρτητα/μόνοι τους γραπτά κείμενα εντός συγκεκριμένων πλαισίων.

Γραφή. Συγκεκριμένα, οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) θα μπορούν:

  • Συντάξουν μόνοι τους/ανεξάρτητα γραπτά κείμενα
    (σε χαρτί ή ηλεκτρονικά), προκειμένου να επικοινωνούν
    εντός συγκεκριμένων πλαισίων.