Μέρος 3 Συναλλαγές

Ενότητα 3

Πηγή: www.gettyimages.com

Η παρούσα ενότητα παρέχει στους εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενους) βασικές οδηγίες, εργαλεία, στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές μάθησης και μεθοδολογίες για την περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητευόμενων στην πραγματοποίηση διαφορετικών διαδικτυακών συναλλαγών, στους ακόλουθους τομείς:

  • Εγγραφή και υποβολή αίτηση για υπηρεσίες
  • Αγορά και πώληση αγαθών και υπηρεσιών
  • Διαχείριση των συναλλαγών στο διαδίκτυο