Μέρος 3 Κύριοι ενδιαφερόμενοι

Διδακτική μεθοδολογία:

Οι εκπαιδευτές καλούνται να εισαγάγουν κάθε συγκεκριμένο θέμα στους εκπαιδευόμενους, μέσω:

  • Επισημαίνοντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ασχολούνται με τη μετανάστευση
  • Αναφέροντας και περιγράφοντας τους εθνικούς ενδιαφερομένους, προσαρμόζοντας και εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο των μαθητών.

Πηγή: www.pexels.com

Οι κυβερνήσεις έχουν όλο και περισσότερο υπογραμμίσει τη σημασία της αντιμετώπισης των θεμάτων μετανάστευσης και των ροών μέσω κοινών δραστηριοτήτων σχετικών ενδιαφερομένων και μέσω της υπογράμμισης μιας συντονισμένης και αποτελεσματικής προσέγγισης για την εξασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης.

Το φαινόμενο της μετανάστευσης βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στις κορυφαίες προτεραιότητες της παγκόσμιας ατζέντας, που συζητήθηκε για πρώτη φορά στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Διάσκεψη για τη Γη) στο Ρίο ντε Τζανέιρο το 1992 και, δεύτερον, στη Διεθνή Διάσκεψη για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη (ICPD) στο Καΐρο το 1994, το οποίο αναγνώρισε ότι «η ομαλή διεθνής μετανάστευση μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις τόσο στις κοινότητες προέλευσης όσο και στις χώρες προορισμού».

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, κατά την τελευταία δεκαετία, οι συζητήσεις για τη μετανάστευση και την ανάπτυξη έχουν κερδίσει έδαφος σε διεθνές επίπεδο. Σημαντικές προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο σε πολυμερή πλαίσια περιλαμβάνουν το διάλογο υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση, το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη και το Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Πηγή: www.pexels.com