Μέρος 3 Εισαγωγικό επίπεδο 3

Ενότητα 3

Οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα προβλήματα και να αντλήσουν λύσεις από τα μαθηματικά.

Χρήση αριθμών και συστήματος αριθμών – ακέραιοι αριθμοί, κλάσματα και δεκαδικά

  • Μετρήστε, διαβάστε, γράψτε και παραγγείλετε έως το 1000
  • Προσθέστε και αφαιρέστε χρησιμοποιώντας τριψήφιους ακέραιους αριθμούς
  • Διαβάστε, γράψτε και κατανοήστε τρίτα, τέταρτα, πέμπτα και δέκατα, συμπεριλαμβανομένων αντίστοιχων μορφών.
  •  

Χρήση κοινών μέτρων/μονάδων μέτρησης, σχημάτων και χώρου

  • Υπολογίστε τα χρήματα χρησιμοποιώντας δεκαδικούς αριθμούς και εκφράστε σωστά τα ποσά γράφοντας σεντς κ.λπ.
  • Διαβάστε, μετρήστε και καταγράψτε το χρόνο χρησιμοποιώντας π.μ. και μ.μ. (προ μεσημβρίας και μετά μεσημβρίαν).
  •  

Χειρισμός πληροφοριών και δεδομένων

  • Εξαγάγετε πληροφορίες από λίστες, πίνακες, διαγράμματα και γραφήματα και δημιουργήστε πίνακες συχνότητας
  • Οργανώστε και αναπαραστήστε πληροφορίες με κατάλληλους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων πινάκων, διαγραμμάτων, απλών γραφημάτων ραβδογραμμάτων.