Μέρος 2 Εθνική νομοθεσία, πλαίσιο πολιτικής για τους μετανάστες

Πηγή: www.pexels.com

Διδακτική μεθοδολογία:

Οι εκπαιδευτές ενθαρρύνονται να εξοικειώσουν τους εκπαιδευόμενους με κάθε συγκεκριμένο θέμα, μέσω:

  • Εισαγωγής και παροχής μιας επισκόπησης της εθνικής νομοθεσίας και πλαισίου πολιτικής για τους μετανάστες, προσαρμογής και εμπλουτισμού του περιεχομένου ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο των μαθητών.

Πηγή: www.pexels.com

Πηγή: www.pexels.com

Η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της εντείνουν τις προσπάθειες για τη θέσπιση μιας αποτελεσματικής, ανθρωπιστικής και ασφαλούς ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Η ΕΕ έχει εγκρίνει διάφορα σύνολα κανόνων και πλαισίων για τη διαχείριση των ροών νόμιμης μετανάστευσης για αιτούντες άσυλο, εργαζόμενους υψηλής ειδίκευσης, φοιτητές και ερευνητές, εποχικά εργαζόμενους και περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης.

Παράλληλα, τα κράτη-μέλη έχουν θεσπίσει νομοθετικά πλαίσια και πολιτικές που ασχολούνται με τους αλλοδαπούς, με πολιτικές ασύλου, ένταξης και εθνικότητας, καθώς και με την καταπολέμηση των διακρίσεων κ.λπ., προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα θέματα μετανάστευσης.

Μέρος Περιεχόμενο
0% Oλοκληρωμένο 0/1 Steps