Μέρος 2 Χρήση πληροφορίας και περιεxoμένου

Ενότητα 2

Σε αυτήν την ενότητα, οι εκπαιδευτές θα μάθουν πώς να διδάσκουν στους μαθητές που προερχόμενοι από τρίτες χώρες τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την εύρεση, διαχείριση και αποθήκευση ψηφιακών πληροφοριών και περιεχομένου με ασφάλεια, στους ακόλουθους τομείς:

  • Χρησιμοποιήστε μηχανές αναζήτησης για να βρείτε πληροφορίες καθώς και όρους αναζήτησης για να δημιουργήσετε καλύτερα αποτελέσματα
  • Χρησιμοποιήστε σελιδοδείκτες για να αποθηκεύσετε και να ανακτήσετε πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης
  • Κατανοήστε ότι δεν είναι αξιόπιστες όλες οι διαδικτυακές πληροφορίες που βλέπουμε
  • Αξιολογείστε ποιες πληροφορίες μπορεί να είναι αξιόπιστες ή όχι
  • Πρόσβαση σε πληροφορίες και περιεχόμενο από διαφορετικές συσκευές
  • Κατανοήστε ότι το σύννεφο (cloud) είναι ένας τρόπος που μπορώ να αποθηκεύσω πληροφορίες και περιεχόμενο από απομακρυσμένη τοποθεσία.
  • Οργανώστε τις πληροφορίες και το περιεχόμενό χρησιμοποιώντας αρχεία και φακέλους που βρίσκονται στη συσκευή ή στο cloud