Μέρος 2 Εισαγωγικό επίπεδο 2

Μέρος 2

Οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αναφέρονται στη συνέχεια για να αναγνωρίσουν ένα απλό πρόβλημα και να βρουν μια λύση. Απλό πρόβλημα είναι αυτό που απαιτεί ένα βήμα ή ένα μόνο στάδιο επεξεργασίας.

Χρήση αριθμών και συστήματος αριθμών – ακέραιοι αριθμοί και δεκαδικά

 • Διαβάστε, γράψτε, παραγγείλετε και συγκρίνετε αριθμούς έως το 100
 • Αναγνωρίστε και μάθετε διαδοχικά μονούς και ζυγούς αριθμούς έως και το 100
 • Αναγνωρίστε και ερμηνεύστε τα σύμβολα +, -, x, / και =
 • Μάθετε τον αριθμό των ωρών ανά ημέρα και των εβδομάδων ανά χρόνο (ονομασία και διαδοχική ακολουθία)
 •  

Χρήση κοινών μέτρων/μονάδων μέτρησης, σχημάτων και χώρου

 • Υπολογίστε χρήματα και γράψτε τα σωστά σύμβολα νομισμάτων (€)
 • Διαβάστε και καταγράψτε το χρόνο σε μορφή ημερομηνίας, διαβάστε την ώρα όπως εμφανίζεται σε αναλογικά ρολόγια (με βάση ώρες και τέταρτα της ώρας) και κατανοήστε τις ώρες όπως εμφανίζονται σε ένα 24ωρο ψηφιακό ρολόι
 • Χρησιμοποιήστε το κατάλληλο λεξιλόγιο για να περιγράψετε θέση και κατεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων των όρων «μέσα, έξω, μέση, κάτω, πάνω, εμπρός και πίσω»
 •  

Χειρισμός πληροφοριών και δεδομένων

 • Μάθετε να αντλείτε πληροφορίες από λίστες, πίνακες, διαγράμματα και γραφήματα ράβδων
 • Λάβετε πληροφορίες από μία συγκεκριμένη μορφή και αποδώστε τις πληροφορίες σε άλλη μορφή, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης γραφημάτων