Μέρος 2 Εισαγωγικό επίπεδο 2

Ενότητα 2

Εισαγωγή

Το εισαγωγικό επίπεδο 2, θα προσφέρει στους εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενους) βασικές οδηγίες, εργαλεία, στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές και μεθοδολογίες, ώστε οι τελικοί συμμετέχοντες (μετανάστες) να μπορούν να μιλούν, να ακούνε και να επικοινωνούν, να διαβάζουν και να γράφουν με σαφήνεια, με ακρίβεια, με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα. Οι μαθητές θα πρέπει, με κάποιες σχετικές κατευθύνσεις και ανάλογη καθοδήγηση, να είναι σε θέση να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες σε καθημερινό (άτυπο), αλλά και πιο επίσημο (τυπικό/ επαγγελματικό) πλαίσιο. Οι εξής τομείς θα καλυφθούν στο πλαίσιο της ενότητας:

Ακρόαση και επικοινωνία:

 • Εντοπίστε και αντλείστε κύριες πληροφορίες και λεπτομέρειες από σύντομες επεξηγήσεις/συζητήσεις
 • Υποβάλετε αιτήματα και κάντε σαφείς ερωτήσεις σε διαφορετικά περιβάλλοντα
 • Εκφράστε ξεκάθαρα απλές πληροφορίες και επικοινωνήστε συναισθήματα και απόψεις για μια σειρά απλών θεμάτων

Ανάγνωση:

 • Διαβάστε σωστά βασικές λέξεις & κατανοήστε τα κύρια σημεία σε κείμενα
 • Διαβάστε και κατανοήστε προτάσεις με περισσότερες από μία δευτερεύουσες προτάσεις
 • Εντοπίστε πληροφορίες σε εικόνες και λεζάντες
 •  

Γραφή – ορθογραφία, στίξη και γραμματική:

 • Χρησιμοποιήστε σωστά τα βασικά σημεία στίξης (π.χ. τελείες, κεφαλαία γράμματα, ερωτηματικό και θαυμαστικό)
 • Χρησιμοποιείστε σωστά τον πληθυντικό αριθμό & γράψε σωστά απλές λέξεις
 • Συμπληρώστε σωστά μια φόρμα που ζητά προσωπικά στοιχεία (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ταχ. κώδικα, ηλικία, ημερομηνία γέννησης)
 • Χρησιμοποιήστε επίθετα και απλές συνδετικές λέξεις με τον κατάλληλο τρόπο