Μέρος 1 Επικοινωνία

Θεματική 1

Σε αυτήν την ενότητα, οι εθελοντές εκπαιδευτές θα μάθουν πώς να διδάσκουν στους μαθητές που προερχόμενοι από τρίτες χώρες τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επικοινωνία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, στους ακόλουθους τομείς:

  • να κατανοούν τη σημασία της ασφαλούς επικοινωνίας
  • να δημιουργούν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
  • να επικοινωνούν με άλλους ψηφιακά χρησιμοποιώντας email και άλλες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων
  • να χρησιμοποιούν εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου για να δημιουργούν έγγραφα
  • να μοιράζονται έγγραφα με άλλους επισυνάπτοντάς τα σε email
  • να επικοινωνούν με φίλους και συγγενείς χρησιμοποιώντας βίντεο
  • να δημοσιεύουν μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο ή ιστολόγια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πηγή: https://unsplash.com/