Μέρος 1

Το φαινόμενο της μετανάστευσης - μια ανθρώπινη ανάγκη

Διδακτική μεθοδολογία:

Δεδομένου ότι η τρέχουσα ενότητα είναι πιο θεωρητική, οι εκπαιδευτές ενθαρρύνονται να εισαγάγουν κάθε συγκεκριμένο θέμα στους εκπαιδευόμενους, μέσω:

  • Παροχής επισκόπησης των κύριων χωρών προέλευσης και των βασικών αιτιών της μετανάστευσης στην ΕΕ.
  • Παρουσίασης τάσεων μετανάστευσης.
  • Ενθάρρυνσης της συζήτησης για τις προσωπικές και κοινωνικές συνέπειες της μετανάστευσης και στη συνέχεια παροχής σχολίων σύμφωνα με το εκπαιδευτικό υλικό.
  • Προβολής των προσφερόμενων βίντεο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν καλύτερα οι εκπαιδευόμενοι με το θέμα.
  • Εφαρμογής των δραστηριοτήτων που παρέχονται στο τέλος αυτής της ενότητας.

Πηγή: www.pexels.com

Η μετανάστευση μπορεί να οριστεί ως «διαδικασία μετακίνησης, είτε σε ένα διεθνές σύνορο είτε μέσα σε ένα κράτος. Περιλαμβάνει κάθε είδους μετακίνηση ανθρώπων, ανεξάρτητα από το μήκος, τη σύνθεση και τις αιτίες τους. Περιλαμβάνει πρόσφυγες, εκτοπισμένους, ξεριζωμένους ανθρώπους και οικονομικούς μετανάστες». Η μετανάστευση δεν είναι σίγουρα ένα πρόσφατο φαινόμενο, αντίθετα, αποτελεί μέρος της ανθρώπινης ιστορίας από την αρχή της*.

Από την αρχαιότητα, η Ευρώπη υπήρξε σταυροδρόμι των μεταναστευτικών ρευμάτων. Ειδικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ευρώπη γίνεται όλο και περισσότερο προορισμός σημαντικών πληθυσμών μεταναστών, ως αποτέλεσμα της σημερινής κρίσης των προσφύγων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη πρόκληση εξελίσσοντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς που θα αυξήσουν την ετοιμότητα όλων των εμπλεκόμενων βασικών παραγόντων, καθώς και των πολιτικών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις.

Πηγή: www.pexels.com