Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα αποσκοπούν στην οικοδόμηση μιας ατμόσφαιρας ανταλλαγής και συμμετοχής, καθώς και στην προώθηση της συζήτησης της ομάδας και, ως εκ τούτου, στη βελτίωση των γνώσεών τους στα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και της αλληλεπίδρασης.

Στο πλαίσιο αυτό, από την αρχή αυτής της εκπαιδευτικής ενότητας ο εκπαιδευτής εξηγεί ότι το εκπαιδευτικό μάθημα θα είναι ανοιχτό για τις ερωτήσεις των συμμετεχόντων, τις συζητήσεις, την αλληλεπίδραση και τις ευκαιρίες μάθησης ο ένας από τον άλλο.

Πηγή: www.pexels.com

Μέρος Περιεχόμενο
0% Oλοκληρωμένο 0/2 Steps