Δραστηριότητες

Σκοπός αυτής της άσκησης είναι να διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μεταναστών καθώς και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με διεθνή και εθνικά όργανα που ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα.

Πηγή: www.pexels.com

Μέρος Περιεχόμενο
0% Oλοκληρωμένο 0/2 Steps