Ενότητα 7

Μαθησιακοί στόχοι

Η παρούσα ενότητα παρέχει στους εκπαιδευτές (εθελοντές εκπαιδευόμενους) βασικές οδηγίες, εργαλεία, στρατηγικές, προσεγγίσεις, τεχνικές μάθησης και μεθοδολογίες για την περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού (literacy skills) στην ελληνική γλώσσα για τους επωφελούμενους συμμετέχοντες (μετανάστες), στους ακόλουθους τομείς:

1.Ακρόαση και επικοινωνία (εισαγωγικό επίπεδο 1, 2, 3, 4)

2.Ανάγνωση (εισαγωγικό επίπεδο 1, 2, 3, 4)

3.Γραφή – ορθογραφία, σημεία στίξης και γραμματική (εισαγωγικό επίπεδο 1, 2, 3, 4)


Source: www.gettyimages.com

Ενότητα Περιεχόμενο

Επέκταση όλων